Vấn đề và giải pháp – phần 2

Hậu quả tất yếu dẫn đến thất nghiệp cơ cấu trong ngành du lịch, có nghĩa là vừa thừa lao động này vừa thiếu lao động loại kia và nói chung lao động được đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. Để giải quyết vấn đề này, qua hai hội thảo, những ý kiến từ phía các trường, các doanh nghiệp và các nhà quản lý xoay quanh một sổ giả pháp sau:
Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo về lao động Tổng cục du lịch phối hợp cùng Bộ Lao động – Thương binh – xã hội triển khai nghiên cứu và dự báo nhu cầu lao động cả về số lượng và cơ cấu ngành nghề cho những năm sắp tới. Trên cơ sở đó cung cấp thông tin về thị trường lao động nhằm định hướng cho người học trong việc lựa chọn ngành nghề, loại hình đào tạo và định hướng cho nhà trường trong việc xác định quy mô, cơ cấu ngành nghề, bậc đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo.
Nghiên cứu sửa đổi tiêu chuẩn chức danh ngành Du lịch: Tiêu chuẩn chức danh ngành du lịch do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổng Cục Du lịch ban hành năm 1988 nay cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với những yêu cầu mới về nghiệp vụ du lịch. Tiêu chuẩn chức danh Ngành du lịch được hoàn chỉnh sẽ đóng vai trò là nền tảng định hướng cho các trường bám sát tiêu chuẩn nghiệp vụ để xác định rõ mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình biên soạn giáo trình đào tạo, đồng thời định hướng cho các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng và sử dụng theo chức danh cho thích hợp.
Hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo: Bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với Tổng cục du lịch thống nhất chỉ đạo các trường, thu hút các chuyên gia đầu ngành và tranh thủ sự giúp đỡ và hợp tác quốc tế để nghiên cứu, thiết kết, xây dựng khung chương trình đào tạo du lịch bậc đại học, tổ chức biên soạn giáo trình và thống nhất bàn hành.
Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên: không ngừng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao kiến thức chuyên môn và phương pháp giảng dạy. Thông qua tài trợ quốc tế về chất xám có thể mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại các trường hoặc đưa giáo viên ra nước ngoài bồi dưỡng, tu nghiệp, đào tạo nâng cao để có đội ngũ giáo viên giỏi, tiếp cận được với những kiến thức tiên tiến cả về lý thuyết, thực tiễn và phương pháp giảng dạy.
Xây dựng mô hình đào tạo gắn với thực thành, tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp. Tổng cục Du lịch và Bộ giáo dục và Đào tạo có vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo, hỗ trợ nhà trường và các doanh nghiệp hợp tác, liên kết chặt chẽ với nhau vì lợi ích chung của Ngành cũng như lợi ích riêng của từng đơn vị để nâng cao chất lượng thực tập của học sinh tại các doanh nghiệp. Đồng thời, nhà trường cần phải thường xuyên lắng nghe nhu cầu từ phía doanh nghiệp về kiến thức, năng lực cần có đối với từng vị trí công việc, mặt khác, doanh nghiệp cần nhận thức rõ lợi ích cuối cùng cửa đào tạo là phục vụ cho mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
Tăng cường cộng tác kiểm tra và đánh giá: Bộ giáo dục và đào tạo cùng Tổng cục cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực từ việc tuyển sinh, chương trình, giáo trình, giáo viên, kiểm tra, thi, cấp văn bằng chứng chỉ cho đến việc tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ trong ngành du lịch sao cho phát huy tính tích cực của mối quan hệ giữa đào tạo và sử dụng. Như vậy nếu chất lượng đào tạo tốt thì mới có thể nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả lao động và ngược lại sử dụng lao động tối ưu sẽ làm đòn bẩy thúc đảy việc dạy và học ở nhà trường theo tiếng gọi của thực tế ở doanh nghiệp. Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá thường xuyên tìm ra những biện pháp kịp thời nhằm không ngừng đảm bảo và nâng cao chất lượng của tất cả các khâu trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực Du lịch.
Tận dụng hơn nữa công nghệ thông tin và công nghệ mới về giáo dục và đào tạo, thể hiện trong phương pháp, phương tiện dạy và học. Tích cực tìm tài trợ quốc tế để củng cố, nâng cấp phát triển cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học ngày càng hiện đại.
Hà Văn Siêu -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (25(77))1999.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *