Vấn đề và giải pháp – phần 1

Sau khi Báo Tuần Du lịch đăng loạt bài quanh chủ đề “Đào tạo đại học Du lịch” các số báo 21,22,23, Tòa soạn nhận được nhiều ý kiến thảo luận quanh vấn đề Tuần Du lịch sẽ lần lượt giới thiệu các ý kiến với bạn đọc.
Trở lại vấn đề “Thiếu người cầm trịch” hay “Thiếu sự cầm trịch” trình bày trong số báo trước, bài viết này làm rõ thêm những vấn đề và giải pháp mà những người cầm trịch và những bên tham gia cần xem xét. Hội thảo “Đào tạo đại học Du lịch” do khoa Du lịch và khách san, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội tổ chức nhân dân kỷ niệm 10 năm thành lập chuyên ngành Du lịch và khách sạn đã thu hút được sự quan tâm của các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp du lịch và nhà quản lý. Dư luận hoan nghênh hội thảo này. Bởi lẽ, vấn đề nóng bỏng được đặt ra trong hội thảo phản ánh đúng vào thời điểm hiện nay trong thực tế nổi lên hiện tượng học sinh tốt nghiệp các khóa đào tạo đại học du lịch hiện đang gặp nhiều khó khăn trong tìm việc làm hoặc nếu tìm được thì khả năng đáp ứng yêu cầu công việc còn một số mặt hạn chế. Vấn đề này được nhìn nhận trên 2 khía cạnh:
Tăng trưởng kinh tế giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó có ảnh hưởng tiêu cực của khủng khoảng kinh tế khu vực dẫn đến giảm cầu về lao động, tiền lương thấp, sức thu hút lao động của ngành du lịch giảm.
Chất lượng đào tạo đại học du lịch hiện chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế trong môi trường kinh tế chuyển đổi cơ cấu, mang tính cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường. Hội thảo tập trung quan tâm bàn luận về khía cạnh đào tạo. Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo hiện nay có thể thấy là: Mục tiêu đào tạo, chương trình giáo trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp và cuối cùng là công tác quản lý về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Không phải đến nay những nhà quản lý mới nhìn nhận thấy vấn đề này. Tháng 4 năm 1996 dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Du lịch, Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch đã phối hợp với viện kinh tế du lịch và dịch vụ, Cộng hòa Áo đồng tổ chức hội thảo tại Hà Nội bàn về những vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch từ bậc dạy nghề đến đại học và trên đại học cho phát triển du lịch bền vững. Vấn đề đã đề cập 3 năm trước đây thì hôm nay thấy rõ trong thực tế. Điều đó cho thấy một khi mục tiêu đào tạo chưa bám sát và chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, chương trình đào tạo còn chắp vá, chưa cập nhật kiến thức hiện đại trên cơ sở thực tế yêu cầu, đội ngũ giáo viên chưa đủ mạnh, và sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp còn lỏng lẻo song song với sự quản lý chưa đồng bô, kiên quyết, nhất quán và chưa dự báo được nhu cầu lao động trong chu kỳ phát triển kinh tế thì ắt dẫn tới sự bất cập cả về số lượng và chất lượng lao động giữa đầu ra của doanh nghiệp.
Hà Văn Siêu -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (25(77))1999.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *