1 tí cho nó có không khí!!!

1 tí cho nó có không khí!!!
Chị 2 cùng Martin Garrix và Jay Hardway ☺️
I only got to see Martin in a brief but got 20 mins straight talking with Jay Hardway hearing him excitedly talk about how he saw a big jumbo truck was trying to do the U-Turn on a tiny crowded street and how it amazingly fitted in (that i wasnt sure should i be proud or ashamed of it) LOLL
Well nice memories
#martingarrix #jayhardway


Facebook: https://www.facebook.com/hinnalave

3 bình luận về “1 tí cho nó có không khí!!!”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *